Hvad kan jeg opnå med en gentest af mit ufødte barn?

30 marts 2021 Astrid Pedersen

Når du lader dit ufødte barn gennemgå en gentest, får du først og fremmest vished for barnets sundhedstilstand. Dette kan være relevant, hvis du for eksempel har arvelige sygdomme i familien.

Det kan også være at du allerede på nuværende tidspunkt er mor til et barn med helbreds problemer, og gerne vil undgå at det nye barn udvikler disse. Og er du i risiko zonen for at føde et barn med kromosom fejl vil en gentest også kunne give indikationer for tilstande så som Downs syndrom, Edwards syndrom, eller Patau syndrom.

Når du får foretaget en specifik gentest som for eksempel en såkaldt NIPT test rettet mod undersøgelse af disse lidelser vil du kunne lokalisere og diagnosticere kromosom fejl allerede i de tidligste foster stadier. En gentest som NIPT testen er en langt mere præcis og målrettet lokalisering af eventuelle kromosom fejl end en nakkefolds scanning er. Derfor er det en rigtig god idé at få foretaget en NIPT test. Og dette kan oven i købet gøres uden at være til fare for dit ufødte barn.

Hvad er en NIPT test?

En NIPT test er en gentest som er 100% non invasiv for dit kommende barn. Ved en NIPt test undersøges fosterets DNA, eller arvemasse som det også kaldes, gennem en blodprøve taget fra moderen. Der tages således ikke blod eller væv direkte fra fosteret eller fra moderkagen, og der udtages heller intet fostervand til en NIPT test. Du kan således være helt tryg ved at få foretaget en NIPT test.

Hvor kan jeg få foretaget en sikker NIPT test?

Hos Ultralydklinikken for Gravide kan du få foretaget flere forskellige former for gentest, her under den meget præcise og non invasive NIPT test. Du kan læse mere, og tage direkte kontakt til Ultralydklinikken for Gravide direkte, på hjemmesiden ultralydklinikken.dk

Flere Nyheder