Større såvel som mindre virksomheder søger med jævne mellemrum nøglemedarbejder til særligt højt specialiserede eller profilerede stillinger. Det kan for eksempel være eksperter inden for et meget snævert fagområde, som der kun findes et begrænset antal af i den samlede arbejdsstyrke- Eller det kan være den helt rigtige ledertype til en bestemt form for ledelse eller forretningsudvikling. Når der således skal indhentes kloge hoveder til virksomheder, kommer de ansvarlige ofte til kort. For det første er det svært at finde ...