I en tid, hvor vi fortrinsvis opfatter vor omverden visuelt, er det vigtigt at sende de rette signaler. Vi orienterer os, bevidst og ubevidst, efter symboler, som fungerer som vejvisere og grundlag for vor navigation i verden – lidt lige som når vi kører bil. Selv vores sprog er visuelt og præget af billeder i form af metaforer og aforismer. Og når vi læser eller tolker billeder, er det ud fra en form for universel forståelse, som vi kan ...

Større såvel som mindre virksomheder søger med jævne mellemrum nøglemedarbejder til særligt højt specialiserede eller profilerede stillinger. Det kan for eksempel være eksperter inden for et meget snævert fagområde, som der kun findes et begrænset antal af i den samlede arbejdsstyrke- Eller det kan være den helt rigtige ledertype til en bestemt form for ledelse eller forretningsudvikling. Når der således skal indhentes kloge hoveder til virksomheder, kommer de ansvarlige ofte til kort. For det første er det svært at finde ...

Når du først har anskaffet dig en ny smartphone, er du selvfølgelig også interesseret i at passe så godt på den som overhovedet muligt. Der er simpelt hen ikke noget så ærgerligt som at tabe sin splinter nye smartphone ned på et hårdt underlag, for eksempel asfalt eller cement, og se displayet blive knust. Ud over det, at skærmen kan blive splintret til ukendelighed – og sådan én kan godt være rigtig dyr at skifte ud – kan man ...

Læn dig tilbage og bered dig på at blive klogere om begrebet yoga. Yoga kan spores 5000 år tilbage i tiden til Indien, og selve ordet "yoga" kommer af det indiske sanskrift ord "yuj", der kan oversættes til det danske udtrykke "at forene". Det er også netop pointen med at dyrke yoga, hvor man her søger at opnå en forening af krop og psyke via forskellige trin, der bevæger sig opad, hvor man forsøger at nå det højeste trin, der eftersigende ...

I en tid, hvor rigtig mange af de indtryk, vi får, er visuelle, er det nemt at verse hørelsen som en vigtig sans. Faktisk kan mange døve og tunghøre skrive under på, at de ikke satte tilstrækkelig pris på deres hørelse, mens de havde den. Det er først når man mister hørelsen, at man for alvor indser, hvor vigtig en sans, det var. Når man først skal undvære lyden af børnebørnenes stemmer, den musik, man altid har holdt af, ...