Jord gemmer på mere end man forstår

09 February 2023 Anders Hansen

Jordbunden, som består af en lang række mineraler, organiske materialer og levende organismer, er afgørende for livet på Jorden. Den danner grundlaget for mange økosystemer i vores verden og forsyner os med mad, brændstof og endda byggematerialer. Og alligevel bliver jorden på trods af dens betydning ofte overset eller taget for givet – der er meget mere i dette utrolige stof, end man umiddelbart kan se.

Jordbunden består af fire hovedkomponenter: mineraler (45 %), organisk materiale (5 %), vand (25 %) og luft (25 %). Mineraler kommer fra sten, der er blevet nedbrudt over tid ved fysiske og kemiske forvitringsprocesser. Disse partikler kan efter deres størrelse inddeles i sand (store partikler), silt (mellemstore partikler) og ler (små partikler). Organisk materiale stammer, som navnet antyder, fra levende organismer som planter, dyr og bakterier, der er døde og nedbrudt.

Dette organiske materiale er med til at binde jorden sammen, forbedre dens evne til at holde på vandet og forsyne den med vigtige næringsstoffer. Vand spiller en vigtig rolle for at hjælpe jorden med at fastholde næringsstoffer, så planterne effektivt kan optage dem. Endelig er der brug for luft for at sikre luftning – uden luft kan rødderne ikke trænge ned i jorden og optage ilt og fugt.

jordrensning

Jord er over det hele

Jordbunden varierer meget rundt om i verden på grund af forskellige klimaforhold – fra sandjord i ørkener til lerjord i tropiske områder. Der findes også forskellige typer af unikke jordformationer som f.eks. alpine jordtyper i store højder eller permafrostjord i polarområder. Hver jordtype har sine egne karakteristika, f.eks. frugtbarhed og vandbindingsevne, som har indflydelse på de typer planter og dyr, der kan trives i det pågældende miljø.

Sammenfattende kan man sige, at jordbunden er meget mere, end man umiddelbart kan se. Det er et utroligt komplekst stof, der består af mineraler, organisk materiale, vand og luft, og det varierer afhængigt af klimaforholdene og andre faktorer. Jordbunden spiller en vigtig rolle for opretholdelsen af livet på Jorden – fra at forsyne os med mad til at opretholde følsomme økosystemer – og fortjener vores respekt og omsorg.

Og jord kan renses! Vidste du det? Læs bare her: https://www.fortum.dk/services/jordrensning 

More articles