En begravning kan utformas på många olika sätt

26 July 2020 Lily Hansen

Det blir allt vanligare att man redan innan sin död planerar inför sin begravning. Detta för att göra det enklare för de efterlevande och vara säker på att begravningen blir som man tänkt sig. Andra planerar sin begravning för att kunna ge sina efterlevande och vänner en sista hälsning och upplevelse. Oavsett vem som planerar begravningen finns det en del att tänka på och förbereda innan mötet med begravningsbyrån. Det underlättar så klart att vända sig till ett lokalt företag och exempelvis välja en begravningsbyrå i Mölndal om ceremonin ska ske där.

 

Jordfästning eller kremering

En av de första frågorna som brukar komma upp är om man vill begravas i jord med kista eller om man vill kremeras. Vill man ha en öppen begravning dit alla är välkomna eller en ceremoni för bara de närmsta? Andra viktiga detaljer kan vara om man vill ha en kristen eller borgerlig ceremoni eller kanske något helt annat; idag är det exempelvis vanligt att man gör en ceremoni ute i naturen i form av en picknick. Under en mer traditionell begravning har man ett helt program med olika talare och musik. Ofta spelas musik som påminner om den avlidne eller som hen tyckte om. 

 

En begravning behöver inte vara mörk och dyster

Val av kista är också en vanlig fråga. Vill man ha en enkel sådan eller en mer påkostad? En svart, vit eller i något fint träslag? Man brukar även välja blommor som ska pryda kistan. Begravningsbyrån behöver sedan veta var den avlidne ska gravsättas, som exempelvis i en minneslund, kistplats, askgrav eller om askan ska strös någonstans. För det sistnämnda alternativet krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen. 

Det är inte alltid man har svar på alla frågor men begravningsbyrån är givetvis behjälplig med råd och förslag på hur man kan utforma begravningen till ett personligt, ljust och vackert minne. 

More articles